VCU – VG Checklist Uitzendorganisaties

Wat is VCU?

Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU-certificaat kunnen personeel uitzenden naar opdrachtgevers die VCA eisen en/ of bedrijven met een VCA-certificaat. Laat NCK uw organisatie certificeren voor het VCU-certificaat en behaal daarmee een voorsprong bij het verwerven van opdrachten!

Waarom VCU-Certificeren?

Bij het verwerven van opdrachten geeft het VCU-certificaat en logo u een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn

 

Wat maakt de VCU tot Succes?

Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU-certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu volgens de VCU-checklist. VCU-certificering verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Hoe werkt de VCU?

Om een VCU-certificaat te verkrijgen moet u als uitzendorganisatie vier stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft  inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.  

 

Stap 1: Bepalen of de uitzendorganisatie in aanmerking komt
In de eerste stap wordt vastgesteld of uw uitzendorganisatie in aanmerking komt voor een VCU-certificaat. VCU is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:
Opdrachtgevers die VCU-certificaten opleggen
Bedrijven met een VCA-certificaat en/of VCO-certificaat
Het gaat hierbij om het ter beschikking stellen van medewerkers aan bedrijven/inleners met hiërarchisch gezag en toezicht. Als het hiërarchisch gezag bij de desbetreffende uitzendorganisatie blijft, is VCU niet geschikt. Dan is VCA het aangewezen certificatiesysteem.

 

Stap 2: Opstellen actiepunten VG-beheersysteem
In de tweede stap stelt u actiepunten op om uw VG-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VG = Veiligheid, Gezondheid). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VG-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

 

Stap 3: Uitvoeren actiepunten VG-beheersysteem
Nadat u weet wat er moet worden verbeterd aan uw VG-beheersysteem, begint u met de uitvoering van deze actiepunten.
 
Stap 4: Aanvraag VCU-certificaat
Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VG-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Voor wie is VCU-Certificering?

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel o.a. in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde

  • Elektrotechniek en procesbesturing

  • Bouwkunde

  • Civiele techniek

  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl