• NCK B.V.

Nieuwsbrief: 05-01-17: Accreditatie BRL 2100 en 7000

Bijgewerkt: 24 sep 2020


Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van 2017.

  • Certificeringsactiviteiten van NCK

  • Wijzigingen en ontwikkelingen inzake certificatieschema’s

  • Overige

Product en procescertificeringen

Wij zijn trots om u te informeren dat NCK per 22 december 2016 de accreditatie van de RVA heeft ontvangen, om product- en procescertificeringen uit te mogen voeren.

NCK staat nu geregistreerd bij de RVA onder de C501 voor de certificering van managementsystemen en C626 voor de certificering van producten en processen.

De nieuwe certificeringsactiviteiten welke wij nu onder accreditatie van de RVA mogen uitvoeren zijn:

BRL-SIKB 2100 + protocol 2101

BRL-SIKB 7000 + protocollen 7001, 7002, 7003 en 7004

Tevens kunt u ook bij ons terecht voor de niet onder de RVA vallende BRL’s:

BRL-SIKB 11000 + protocol 11001

BRL-SIKB 12000 + protocollen 12010, 12020, 12030 en 12040.

Wij hebben voor bovengenoemde activiteiten een auditteam in dienst dat meer dan 10 jaar praktijkervaring heeft in het uitvoeren van bodemsaneringen en mechanisch boren. U bent bij ons voor deze certificeringen gegarandeerd van praktische- en begrijpelijke audits met de daarbij behorende kwaliteit en flexibiliteit.

ISO9001 uitgebreid met EA code 34 (Engineering services)

Op de valreep bij het schrijven van deze nieuwsbrief kwam het bericht binnen bij ons dat de RVA een positief advies heeft uitgebracht inzake toekenning ISO9001 EA code 34 (Engineering services) aan NCK B.V.

NCK breidt hiermee haar dienstenpakket nog verder uit richting de bouwbranche!

Wijzigingen en ontwikkelingen inzake certificatieschema’s

Vernieuwde VCA norm verwacht

Schemabeheerder SSVV heeft de VCA norm geüpdatet en de eisen aangepast naar de huidige ontwikkelingen die in de industrie en bouw spelen. De aangepaste norm is bij de RVA aangeboden ter beoordeling als versie VCA 2017/06. De focus zal meer komen te liggen op:

  • Werkplek

  • Gedrag

  • Keten

  • Internationalisering

SSVV verwacht in januari de positieve beoordeling van de RVA te ontvangen. Wanneer deze positieve beoordeling binnen is, zal SSVV de nieuwe norm direct in laten gaan voor NIEUW te certificeren bedrijven. Voor bedrijven welke reeds al VCA 2008/5.1 gecertificeerd zijn, zal de nieuwe norm ingaan na afloop van de huidige certificatie cyclus.

Wanneer de norm VCA 2017/06 definitief is zullen wij u spoedig informeren over de wijzigingen binnen dit schema.

Overgang ISO9001:2008 naar ISO9001:2015

In 2016 zijn al veel bedrijven overgegaan van de ISO9001:2008 naar de ISO9001:2015 norm. De overgang naar de nieuwe norm wordt door veel bedrijven als positief ervaren. Een veel gehoord geluid is dat de norm meer bij het bedrijf past en beter aansluit op de bedrijfsvoering.

De overgangstermijn van ISO9001:2008 naar de ISO9001:2015 norm loopt af op 15 september 2018. Na deze datum zal een ISO9001:2008 certificaat zijn geldigheid verliezen. Wij raden u dan ook aan indien u nog niet overgestapt bent op de ISO9001-2015 norm, dit in 2017 te verwezenlijken. Op onze website www.nckbv.nl vindt u diverse nieuwsbrieven met informatie inzake de wijzigingen naar de nieuwe ISO9001:2015 norm.

Bovenstaande termijn geldt tevens voor de overgang van alle ISO14001:2004 certificaten naar ISO14001:2015.

Overige informatie:

Maatregelenlijst CO2-Prestatieladder:

Schemabeheerder SKAO heeft op haar website: ( www.skao.nl ) de maatregellijst 2017 toegevoegd.

Overgangsregeling

Tot en met 31 december 2016 kon de maatregellijst 2016 in de applicatie ingevuld worden, hierna is het niet meer mogelijk om deze lijst te bewerken. De rapportage van maatregellijst 2016 blijft wel beschikbaar. Vanaf 1 januari jl. kan alleen de maatregellijst 2017 worden ingevuld. Gegevens die in de maatregellijst 2016 zijn ingevuld, worden automatisch overgezet naar de maatregellijst 2017.

Om te zorgen dat er geen verwarring en ongemak ontstaat voor bedrijven die hun audit in januari hebben, is een overgangsperiode van 1 maand vastgesteld. Als de audit in januari plaatsvindt, mag de rapportage van de maatregellijst van het voorgaande jaar hiervoor gebruikt worden. Zie www.skao.nl voor meer informatie hierover.

Aangepast certificatiereglement

In verband met onze product- en procescertificeringen is het huidige certificatiereglement aangepast met de procedures welke voor de product- en procescertificeringen gelden. De juiste versie van het certificatiereglement is te downloaden via onze website ( www.nckbv.nl )

13 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl