• NCK B.V. (bron:SSVV)

Overgangsregeling VCA 2008/5.1 - 2017/6.0

Bijgewerkt: 24 sep 2020


Op 02 april 2018 wordt versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. De volgende overgangsregeling is van kracht:

  • Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.

  • Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de (hercertificatie-)audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.

  • Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

  • Voor buitenlandcertificaten1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

1) Dit zijn certificaten verleend aan buitenlandse bedrijven (uit andere landen dan Nederland en België) en aan Nederlandse en Belgische bedrijven met vestigingen in het buitenland.

Bron: SSVV

91 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl