• NCK B.V.

Nieuwsbrief: 07-10-15: CO2-prestatieladder wijzigingen

Bijgewerkt: 24 sep 2020


Wij willen u graag informeren over het handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder, welke per 10 juni 2015 is gepubliceerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de publicatie van het nieuwe handboek zijn de eisen duidelijker / scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.

Enkele wijzigingen in het handboek 3.0:

Per eis zijn er doelstellingen toegevoegd

  • Er is een maatregellijst geïntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken

  • Op het hoogste niveau wordt er meer diepgang gegeven aan de CO2-reductie in de keten

Daarnaast is de indeling van het handboek opgebouwd conform internationale normen en zijn teksten eenduidiger en scherper geformuleerd om de uniformiteit in de beoordeling te vergroten.

De wijzigingenlijst kunt u hier downloaden

Overgangsregeling handboek 3.0

De SKAO hanteert twee verschillende overgangsperioden voor ladderbeoordelingen tot en met niveau 3 en voor ladderbeoordelingen op niveau 4 en 5. Voor ladderbeoordelingen op niveau 4 en 5 geldt een langere overgangsperiode, omdat de implementatie voor het wijzigingen van handboek 2.2 naar 3.0 meer tijd vraagt.

  • Voor bedrijven op niveau 1, 2 of 3 geldt vanaf 10 juni 2015 een overgangsperiode van 3 maanden. Vanaf 1 oktober 2015 vinden alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) tot en met niveau 3 plaats op basis van handboek 3.0.

  • Voor bedrijven op niveau 4 of 5 geldt vanaf 10 juni 2015 een overgangsperiode van 12 maanden. Vanaf 10 juni 2016 vinden alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) op niveau 4 en 5 plaats op basis van handboek 3.0

Zie onderstaande links voor het downloaden van het handboek 3.0 en verdere informatie:

Handboek 3.0 kunt u hier downloaden

Klink hier voor de presentaties over handboek 3.0

12 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl