NEN-EN-ISO 9001

Wat is de ISO9001?

Inmiddels wordt deze norm gezien als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO). In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

De ISO9001 is afgestemd op de ‘High Level Structure’ (HLS). De indeling van de ISO9001:2015 is als volgt opgesteld, echter is het model voor iedere organisatie te interpreteren op die manier die het beste bij de organisatie past.

Waarom is de ISO9001 een succes?

‘High Level Structure’ (HLS)
Door invoering van de ‘High Level Structure’ (HLS) wordt integratie van verschillende managementsysteem normen veel eenvoudiger, de structuur en basiseisen zijn immers hetzelfde. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij het bijhouden van de diverse systemen als u zich voor meerdere managementsysteem normen certificeert.
 
Risico- en kansenmanagement
Het implementeren van risico- en kansenmanagement op strategisch niveau in uw organisatie kan uw klanten een groter gevoel van zekerheid bieden. Zeker grotere klanten die veel producten en/of diensten bij u afnemen, zullen dit waarderen. Projectdoelstellingen kunnen op deze manier met meer zekerheid gerealiseerd worden. Grote aanbestedende partijen toetsen steeds meer op het risicomanagement van hun leveranciers om kwaliteit en voortgang van de productie te beoordelen.
 
Afstemming met de praktijk
De ISO 9001:2015 norm zorgt voor een (nog) betere afstemming met de huidige praktijk van zaken doen. Dit biedt uw organisatie de vrijheid om het kwaliteitsmanagementsysteem meer naar eigen voorkeur in te richten en alleen informatie te documenteren die voor uw organisatie en klanten van toegevoegde waarde is.
 
Gedocumenteerde informatie
Omdat de hernieuwde norm andere eisen stelt aan documentatie, is “conformerend auditen” bij deze norm zeer goed mogelijk. Deze manier van auditen heeft een meerwaarde voor uw organisatie: tijdens de audit worden namelijk niet alleen tekortkomingen geconstateerd, er is ook ruimte voor de zaken die uw organisatie juist al goed op orde heeft. Wij zoeken naar conformiteit, niet naar tekortkomingen.

Accreditatie

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is ISO9001:2015 geaccrediteerd voor de werkterreinen:

EA-code

17

18

24

28

29

31

34

35

39

Omschrijving

Metaalbewerking en de fabricage van metalen producten

Machines, apparaten en werktuigen

Recycling

Bouw

Groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en   huishoudelijke artikelen

Vervoer, opslag en communicatie

Engineering services

Andere zakelijke dienstverlening

Andere gemeenschapsvoorzieningen

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl