NEN-EN-ISO 14001

Wat is de ISO14001?

ISO 14001 is een wereldwijd bekende en geaccepteerde milieumanagementsysteem-norm. Een milieumanagementsysteem helpt uw organisatie een milieubeleid te ontwikkelen, implementeren en vervolgens ook te beheersen en verbeteren.

De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO). In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

 

Wanneer wij in Nederland ISO 14001-certificaties onder accreditatie uitvoeren, gebruiken we het certificatieschema van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM). Hiervoor heeft SCCM een certificatieschema opgesteld waarin de spelregels voor certificering zijn vastgelegd. Onze audits voldoen aan deze spelregels.

Bent u bezig met het opzetten van een milieumanagementsysteem, dan is het eerste hoofdstuk van het certificatieschema over de interpretatie van de norm voor u van belang. Ook heeft SCCM een groot aantal informatiebladen die u op weg kunnen helpen met het opzetten van uw managementsysteem. Meer informatie vindt u hier.

De ISO14001 is afgestemd op de ‘High Level Structure’ (HLS). De indeling van de ISO14001:2015 is als volgt opgesteld, echter is het model voor iedere organisatie te interpreteren op die manier die het beste bij de organisatie past.

Waarom is de ISO14001 een succes?

‘High Level Structure’ (HLS)
Door invoering van de ‘High Level Structure’ (HLS) wordt integratie van verschillende managementsysteem normen veel eenvoudiger, de structuur en basiseisen zijn immers hetzelfde. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij het bijhouden van de diverse systemen als u zich voor meerdere managementsysteem normen certificeert.
 
Risico- en kansenmanagement
Het implementeren van risico- en kansenmanagement op strategisch niveau in uw organisatie kan u en uw klanten een groter gevoel van zekerheid bieden. Een goed risico- en kansenmanagement binnen uw ISO14001 systeem geeft u inzicht in zaken als;
waar zitten de grootste milieu- en compliancerisico’s?
welke kansen bieden nieuwe technieken?
op welke verwachtingen van markt en consumenten kan worden ingespeeld?
waar liggen competitieve voordelen?
 
Leiderschap
ISO14001:2015 stelt een aantal aanvullende eisen aan leiderschap. De directie zal verantwoordelijkheid moeten nemen voor de effectiviteit van het milieumanagementsysteem en daarop aanspreekbaar zijn. De directie krijgt verantwoordelijkheid om het milieubeleid en de milieudoelstellingen te laten stroken met de strategische koers van de organisatie en de context waarin zij opereert. Ook dient de directie zorg te dragen dat de milieumanagementsysteemeisen conform ISO14001:2015 zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.
 
Afstemming met de praktijk
ISO14001:2015 biedt goede aanknopingspunten om milieumanagement op een strategischer niveau in te steken en tegelijkertijd beter in te bedden in de normale bedrijfsvoering. Uw organisatie wordt gestimuleerd goed zicht te houden op trends en ontwikkelingen en op wat stakeholders van uw organisatie verwachten en eisen.
 
Gedocumenteerde informatie
Omdat de hernieuwde norm andere eisen stelt aan documentatie, is “conformerend auditen” bij deze norm zeer goed mogelijk. Deze manier van auditen heeft een meerwaarde voor uw organisatie: tijdens de audit worden namelijk niet alleen tekortkomingen geconstateerd, er is ook ruimte voor die zaken die uw organisatie juist al goed op orde heeft. Wij zoeken naar conformiteit, niet naar tekortkomingen.

Accreditatie

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is ISO14001:2015 geaccrediteerd voor de werkterreinen:

(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing)

EA-code

17

18

18

18

24

28

29

31

35

39

Nace Code

 

Sectie C 28

Sectie C 33.12, 33.19

Sectie C 33.2

Sectie E 38.3

Sectie F 41-43

Sectie G 46, 47

Sectie H 49 - 52

Sectie N 78 - 82

Sectie E 37, 38, 39

(minus 38.12, 38.22, 38.3)

Omschrijving

metaalindustrie (beperkt tot “Vervaardiging van metalen producten”)

Machines en apparaten

Reparatie van machines en overige apparaten

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

Recycling

Bouw

Groot- en detailhandel (behalve motorvoertuigen en motorfietsen)

Transport en opslag

Zakelijke dienstverlening: administratieve en ondersteunende diensten

Overige sociale diensten: afvalwaterafvoer en inzameling, verwerking   en verwijdering van afval (behalve "recycling" en "inzameling,   behandeling en verwijdering van radioactief (houdend) afval")

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl