Gecertificeerde bedrijven

Indien u informatie wilt ontvangen over door Nederlands Certificatie Kantoor B.V. uitgegeven certificaten, dan kunt u uw verzoek richten aan onze certificaten administratie.

Deze afdeling neemt uw verzoek in behandeling en verifieert de door u verstrekte gegevens met onze gegevens betreffende uitgegeven certificaten. Voor een snelle en correcte afhandeling van uw verzoek is het van belang dat u tenminste de onderstaande gegevens aan ons kunt verstrekken:

  • Uw naam en eventueel naam van uw organisatie;

  • Volledige naam van het bedrijf of de instelling waarop uw verzoek betrekking heeft;

  • Plaatsnaam van de vestiging van het bedrijf of de instelling;

  • Type certificaat (bijvoorbeeld VCA certificering).

  • Omschrijving van uw verzoek/reden van uw verzoek.

Aan de hand van deze informatie controleren wij ons databestand en laten u vervolgens weten of het bewuste bedrijf of instelling voor het door u omschreven certificaattype een door Nederlands Certificatie Kantoor B.V. afgegeven certificaat heeft ontvangen en of dit certificaat nog geldigheid heeft.

Uw verzoek kunt u tot ons richten via het volgende e-mail adres: info@nckbv.nl

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl