BRL-SIKB 2100

Wat is de BRL-SIKB 2100?

Mechanische boringen wordt in onze samenleving steeds vaker uitgevoerd voor vele verschillende toepassingen, denk aan:

  • Uitvoeren bodem onderzoek

  • Winnen van delfstoffen

  • Aanleggen van bodemenergiesystemen

  • Winning van water

Bij het juist, volgens de regels, uitvoeren van deze boringen zorgt voor het behoud van schoon grondwater en daardoor voor een gezonde leefomgeving. De juiste procedures en regels zijn opgenomen in de BRL-SIKB 2100 en protocol BRL-SIKB 2101 (Mechanisch Boren). Een organisatie, die mechanische boringen uitvoert volgens deze regelgeving tonen dat zij kwaliteit serieus nemen en kunnen hiervoor gecertificeerd worden.

Waarom BRL-SIKB 2100?

De BRL-SIKB 2100 vormt de inhoudelijke basis voor een door de overheid af te geven erkenning. Deze erkenningsregeling houdt in dat vanaf 1 januari 2011, over het algemeen de daarvoor erkende organisaties de mechanische boringen in Nederland mogen uitvoeren. De erkenningen worden verstrekt door Bodem+ , een taakgroep van Agentschap NL. Meer informatie over het systeem van certificatie en erkenning kunt u vinden in het dossier Kwalibo (SIKB) of Bodem en ondergrond (RWS)

download hier de beoordelingsrichtlijn en het protocol

Accreditatie

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is BRL-SIKB 2100 geaccrediteerd voor het protocol BRL-SIKB 2101

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. verzorgt ook de volgende BRL certificeringen:

BRL-SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

BRL-SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl