BRL 9101

Wat is de BRL 9101?

BRL9101 is de beoordelingsrichtlijn voor procescertificaten voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen.

Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Infra Kwaliteit, waarin belanghebbende partijen op het gebied van het plaatsen van verkeersmaatregelen zijn vertegenwoordigd.
Voor wat betreft de medewerkers op en langs de weg gaat het daarbij om het creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving. Veel belangrijker (en daar ziet deze Beoordelingsrichtlijn 9101 op toe) is de discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen.
Onvolkomenheden tijdens deze processen veroorzaken onveilige situaties voor wegwerkers en weggebruikers.

Certificatienorm

Wij voeren de BRL9101:2018 uit volgens de norm al gepubliceerd op de website

van Infra Kwaliteit.

Vastgesteld door CCvD Infra Kwaliteit d.d. 31 augustus 2017

Aanvaard door de Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) d.d. 01-09-2017

Velserweg 14
1942 LD Beverwijk

Tel : 0251 - 222273
Mail: info@nckbv.nl