logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 

NCK is geaccrediteerd voor de nieuwe 6.0 versie van de VCA!

 

Wat is VCA?

De VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen, alsmede een structurele en systematische aanpak van veiligheid op de werkplek. Een risico-inventarisatie is meestal de eerste stap. Op basis daarvan kunt u risico’s verminderen of geheel wegnemen. Als uw systeem aantoonbaar goed functioneert, kan NCK een certificatieaudit bij uw bedrijf uitvoeren en een certificaat afgeven. Door haar “voeten op de vloer” mentaliteit en ervaring met het certificeren van zowel kleine als grote bedrijven, is NCK een partner met toegevoegde waarde.

 
Wilt u een offerte voor VCA certificering aanvragen?
 

Waarom VCA Certificeren?

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij (petro-)chemische en vele andere bedrijven zeer belangrijke aandachtspunten. Met het behalen van een VCA certificaat wordt dit nog eens extra benadrukt. Ook als gevolg van de herstructurering binnen de industrie worden werkzaamheden in toenemende mate uitbesteed aan aannemers. Hierdoor neemt de invloed van deze aannemers op VGM sterk toe. Selectie van goede aannemers middels VCA certificering, is daarom cruciaal bij het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het VCA certificaat is een middel om aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wat maakt de VCA tot Succes?

 • De VCA is een in brede kring erkende, uniforme checklist die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en -methodes heeft vervangen.
 • Bij verschillende opdrachtgevers is een VCA certificaat een vereiste om een offerte of gunning van een contract te verkrijgen.
 • De VGM Checklist Aannemers laat uw VGM beheersysteem naadloos aansluiten op dat van uw opdrachtgever.
 • Door VCA kunt u zich nu focussen op slechts één checklist, in plaats van verschillende opdracht gerelateerde veiligheidsvereisten.
 • Door de structuur van de VCA kunt u zich gemakkelijk richten op het verbeteren van uw VGM beheersysteem.
 • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke, professionele beoordeling door de certificatie-instelling (CI).
 • Het VCA certificatieproces heeft overeenkomsten met, en kan ondersteunend zijn aan, managementsystemen als ISO 9001 en ISO14001.
 • De VGM Checklist Aannemers wordt beheerd door Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).
 

Hoe werkt de VCA 5.1?

VCA schrijft voor op welke punten een bedrijf een beleid moet hebben (omschreven) waar een externe auditor op kan toetsen. Zij maken de (mogelijk) te toetsen beleidspunten kenbaar middels een checklist. Deze checklist bestaat uit 12 hoofdstukken.

1. VGM-beleid en –organisatie, betrokkenheid van de directie
2. VGM-risicobeheer
3. Opleiding, voorlichting en instructie
4. VGM-bewustzijn
5. VGM-projectplan
6. Milieuzorg
7. Voorbereiding op noodsituaties
8. VGM-inspecties
9. Bedrijfsgezondheidszorg
10. Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM
11. Inkoop van diensten
12. Melding, registratie en onderzoek van incidenten

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden:

 • VCA*: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
 • VCA**: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, evenals op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)
 • VCA Petrochemie (VCA-P): Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), evenals op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.
 
Het verschil tussen VCA*, VCA** en VCA-P zit in de punten waar het bedrijf invulling aan moet geven. Zo is een beleidsverklaring verplicht vanaf VCA**, een gezondheidsfunctionaris moet altijd aanwezig zijn. Specifieke VGM-doelstellingen hoeven alleen voor VCA-P geformuleerd te worden. Per vraag is dit aangegeven in de checklist. Er gelden 47 vragen voor VCA-P, 41 voor VCA** en 27 voor VCA*. Bij een deel van de vragen is het verplicht documenten te kunnen tonen. Als hier tijdens de audit niet aan voldaan kan worden en de kritiek van de auditor niet te zwaar is krijgt het geauditeerd bedrijf de kans om binnen de gestelde termijn aan te tonen dat de kritiek ter harte genomen is en verbeteringen zijn aangebracht. Bij te grote afwijking van de norm kan het certificaat ingetrokken worden. Wanneer welk VCA certificaat van toepassing is in de petrochemie en overige branches wordt duidelijk gemaakt in onderstaand schema:
 

Werkzaamheden in de Petrochemie

Directe

Monodisciplinair

Multidisciplinair

Multidisciplinair

opdrachtnemer

Routinematig

Niet enkel routinematig

Niet routinematig

 

Weinig complex

Redelijk complex

Complex

 

Beperkte omvang

Omvang redelijk

Omvang groot

Geen inschakeling

VCA*

VCA**

 

Onderaannemers

Met inschakeling

VCA**

VCA**

VCA Petrochemie

van onderaannemers

Hoofdcontractor

 

VCA Petrochemie

VCA Petrochemie

 

 

Werkzaamheden overige branches

Directe

Monodisciplinair

Multidisciplinair

opdrachtnemer

Weinig complex tot redelijk complex

redelijk complex tot Complex

 

Beperkte tot redelijk van omvang

Omvang redelijk tot groot

 

VCA*

VCA**