logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

Wat is het MVO Groeikeurmerk?

Omdat organisaties duurzaamheid wel als noodzaak zien maar de bedrijfsdoelstellingen uiteraard op de eerste plaats komen. Zonder profit geen organisatie om te ondernemen en zeker geen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is de uitgangspositie waarop Stichting Bevordering Duurzame Strategie en Bedrijfsvoering haar methodiek voor het MVO Groeikeurmerk heeft vormgegeven.
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2.0

Het MVO Groeikeurmerk is speciaal ontwikkeld om het MKB optimaal te ondersteunen bij het bereiken van een groeiscenario waarbij nadrukkelijk aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook is het MVO Groeikeurmerk zo ingericht, dat u op efficiënte wijze de ISO9001 norm kan implementeren, zodat u klaar bent voor de toekomst.
 
Wilt u een offerte voor MVO-Groeikeurmerk certificering aanvragen?
 

Waarom nu starten met het MVO Groeikeurmerk?

 • U heeft een directe kostenbesparing door slim omgaan met schaarse en dure grondstoffen en door het terugdringen van faalkosten.
 • U kunt beter voorzien in de behoefte van consumenten aan steeds meer transparantie en communicatie.
 • MVO zorgt voor gemotiveerder personeel, waardoor een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim.
 • MVO draagt bij aan loyaliteit en sterke banden met belangrijke belanghebbenden van uw onderneming, zoals klanten, medewerkers, financiers en leveranciers, mede door positieve publiciteit.
 • De vraag naar duurzame producten en diensten stijgt.
 • Product- en procesinnovaties helpen uw organisatie beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen
 • Ook wanneer het voor veel bedrijven economisch minder gaat, is het belangrijk te blijven investeren in het behoud van personeel. Bij het aantrekken van de economie schiet onze banenmarkt direct in een krapte. Maatschappelijk verantwoord omgaan met personeel geeft uw organisatie een streepje voor bij groei.
 

Waarom is het MVO Groeikeurmerk een succes?

Het MVO Groeikeurmerk is het gereedschap dat u handreikingen geeft te werken aan
én klanttevredenheid
én continu verbeteren
én wet- en regelgeving
én duurzaamheidsvraagstukken
 
Het MVO Groeikeurmerk is een nog niet door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd schema. Stichting Bevordering Duurzame Strategie en Bedrijfsvoering is voornemens deze accreditatie zo spoedig mogelijk te behalen.
 

Hoe werkt het MVO Groeikeurmerk?

Het MVO Groeikeurmerk bestaat uit vier fasen:

Fase 1 is gericht op wat wil ik als organisatie bereiken. In deze fase worden missie, visie, strategische doelen en de toe te passen strategie uitgewerkt. Er wordt bepaald welke MVO doelen in het jaarplan worden opgenomen. Als afsluiting wordt een analyse uitgevoerd om te bepalen wat uw kansen en sterke punten zijn en wordt geanalyseerd met welke bedreigingen en zwakke punten uw organisatie geconfronteerd wordt. Er wordt een voorstel gemaakt hoe met deze kansen, sterke punten, bedreigingen en zwakke punten om te gaan.

Fase 2 is gericht op hoe wil ik dit als organisatie bereiken. De kern van het primair proces wordt ingericht. Tevens wordt de samenhang met de overige deelprocessen en de management- en ondersteuningsprocessen in beeld gebracht. De processen worden voorzien van meetbare kengetallen.

Fase 3 is gericht op waarmee wil ik dit als organisatie bereiken. De bedrijfsprocessen worden gekoppeld aan mensen, middelen en methoden. Noodzakelijke competenties en bedrijfsmiddelen worden beschreven en verbeterplannen om het optimale resultaat te behalen, worden opgesteld.

Fase 4 is gericht op de uitvoering. Controlemechanismen worden ontwikkeld. De resultaten worden gebruikt om op ieder gewenst niveau bij te sturen waardoor het mechanisme van continu verbeteren ontstaat.

 
Wilt u een offerte voor MVO-Groeikeurmerk certificering aanvragen?