logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

Datum: 20 februari 2018

 

Op 02 april 2018 wordt versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. De volgende overgangsregeling is van kracht:

 • Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.
 • Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de (hercertificatie-)audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
 • Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
 • Voor buitenlandcertificaten1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

1 Dit zijn certificaten verleend aan buitenlandse bedrijven (uit andere landen dan Nederland en België) en aan Nederlandse en Belgische bedrijven met vestigingen in het buitenland.

 Bron: SSVV

 

 

Datum: 26 januari 2018

 

Nieuwe versie VCA is een feit
De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag, en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.
  

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd du-ren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat SSVV nog wat zaken moeten regelen om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. Natuurlijk moet ook de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Op VCA.nl laat SSVV weten wanneer het allemaal zover is.

Lees de gehele nieuwsbrief hier

Datum: 5 januari 2017

Wij zijn trots om u te informeren dat NCK per 22 december 2016 de accreditatie van de RVA heeft ontvangen, om product- en procescertificeringen uit te mogen voeren. NCK staat nu geregistreerd bij de RVA onder de C501 voor de certificering van managementsystemen en C626 voor de certificering van producten en processen.
De nieuwe certificeringsactiviteiten welke wij nu onder accreditatie van de RVA mogen uitvoeren zijn:
Tevens kunt u ook bij ons terecht voor de niet onder de RVA vallende BRL’s:
 

Datum: 08 september 2016

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.

De Nederlandse overheid heeft een aantal uitzonderingen gedefinieerd, waarbij bedrijven geen energie-audit hoeven uit te voeren omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. Aangezien de eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 overeenkomen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, heeft SKAO contact gezocht met de betreffende overheidsinstellingen.

Op 11 juli heeft RVO een adviesdocument voor het Bevoegd Gezag gepubliceerd met “keurmerken” die acceptabel zijn als invulling voor de EED energie-audit. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder is als acceptabel erkend voor de auditverplichting. De factsheet geeft meer gedetailleerde informatie over de link tussen onderwerpen van de EED energie-audit met de CO2-Prestatieladder. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de website van RVO.

Mocht u hier vragen over hebben, u kunt contact opnemen met Annemiek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron:http://www.skao.nl/news/nieuws-511

aanvragen-offerte